BR Service

         บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งกลุ่มเจ้าของ ที่สนใจฝากขาย/ฝากเช่า กลุ่มสนใจซื้อสนใจเช่า ไม่ว่าจะลงทุนหรืออยู่อาศัยเอง หรือกลุ่มผู้พัฒนาโครงการ เราให้คาปรึกษาทั้งงานขายและการตลาด เรามีความเชียวชาญด้านอสังหาฯ มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

img

img บริการสาหรับ ผู้ซื้อ / ผู้เช่าและ ผู้ฝากขาย/ฝากเช่า

ผู้ซื้อ / ผู้เช่า ให้คาปรึกษาแนะนำ เลือกที่อยู่อาศัย และการลงทุนตรงกับความต้องการมากที่สุด พาชม สถานที่อสังหาฯ ที่ต้องการซื้อ หรือเช่า จัดทำเอกสาร สำหรับนิติกรรมประสานงานกับสถาบันทางการเงิน หรือราชการต่างๆ


ผู้ฝากขาย/ฝากเช่า ให้คำปรึกษาในการจัดการทรัพย์สินเพื่อขายและ เพื่อเช่า ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง สื่อต่างๆของบริษัทฯ ทั้งบริการหลังการขายใส่ใจ ทุกขั้นตอน

img

img บริการที่ปรึกษาการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ประจาโครงการ

เป็นตัวแทนโครงการให้คาแนะนาลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาสนใจโครงการ ดูแลทั้งส่วนของการทาการตลาด รวมไปถึงอำนวยความสะดวกลูกบ้านในโครงการ ทั้งฝากขายหรือปล่อยเช่า ดูแลบริการหลังการขาย นอกจากนี้ เรายังมีกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าที่หลากหลายส่งผลให้การทำการตลาดและการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

img

img บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานขายและการตลาดโครงการ(Sole Agent)

ด้านงานขาย เรามีทีมที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คาปรึกษา แก่กลุ่ม ลูกค้าของท่านโดยผ่านขั้นตอนและเทคนิคการขาย แบบมืออาชีพ

ด้านการตลาด ให้คาปรึกษาในการสร้างแบรนด์ การทำโครงสร้างราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รายังมีกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าที่ หลากหลายจึงทำให้ การทำการตลาดและการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์