กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่ลูกบ้านทุกคนควรรู้!

กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่ลูกบ้านทุกคนควรรู้!  

 “ที่จอดรถภายในโครงการคอนโด” ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายๆ คน ได้นำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกซื้อคอนโดสักหนึ่งแห่ง ซึ่งถ้าโครงการคอนโดโครงการใดมีที่จอดรถเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยก็จะทำให้โครงการคอนโดแห่งนั้นมีจุดแข็งทางการตลาดขึ้นมาในทันที อีกทั้งที่จอดรถที่ดีจะต้องถูกแบบ ถูกหลัก ตามที่กฎหมายได้กำหนด(ลูกบ้านทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิที่คุณควรจะได้รับ) แต่ กฎหมายเกี่ยวกับที่จอดรถในคอนโดจะมีอะไรบ้าง ซึ่งจะอธิบายได้ดังนี้ 

จำนวนพื้นที่จอดรถจะต้องมีการพิจารณา 2 กรณี 

1.กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามพื้นที่การใช้สอย 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 คอนโดมิเนียม จัดอยู่ในประเภทของ ”ที่อยู่อาศัยรวม” หรือ ”อาคารชุด” อีก 2 กรณี คือ ตั้งอยู่ในเขตกทม. และนอกเขตกทม.  จะมีการคำนวณตามพื้นที่การใช้สอยดังนี้ 

  • ในเขตพื้นที่กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง 

  • นอกเขตพื้นที่กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 2 ห้อง 

2. กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามขนาดของอาคาร 

(อาคารที่พื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1000 ตร.ม. และ สูง 15 เมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2000 ตร.ม.) โดยแยกออกเป็นอีก 2 กรณีเช่นกัน ดังนี้. 

  • ในเขตพื้นที่กทม. ทุกๆ พื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 

  • นอกเขตพื้นที่กทม. ทุกๆ พื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 

เมื่อคำนวนที่จอดรถจากทั้ง 2 กรณีข้างต้นแล้ว ให้ก่อสร้างตามกรณีที่ได้จำนวนมากที่สุด และถ้าหากนำจำนวนที่จอดรถมาเทียบกับจำนวนยูนิตห้อง ก็จะได้จำนวนร้อยละ (%) ของที่จอดรถของคอนโดของโครงการนั้นๆ นั่นเอง 

ขนาดของที่จอดรถที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 

หากตามกฎหมายแล้วที่จอดรถสำหรับ 1 คัน จะต้องมีขนาด 2.4 x 5 เมตร ซึ่งจะเป็นขนาดที่มีความพอดีต่อตัวรถยนต์แทบจะทุกขนาด ส่งผลให้การจอดรถนั้นไม่เบียดเสียดและลดอัตราความเสี่ยงสำหรับการเฉี่ยวชนในขณะที่จอดรถด้วย  

3 รูปแบบที่จอดรถภายในโครงการ 

โดยหลักๆ แล้ว รูปแบบที่จอดรถภายในโครงการคอนโดจะมีอยู่ 3 รูปแบบหลักๆ คือ... 

  • ที่จอดรถแบบกลางแจ้ง (Outdoor Parking) 

  • ที่จอดรถในอาคารจอด (Indoor Parking) 

  • ที่จอดรถอัตโนมัติ (Automated Parking System) 

ทั้งนี้ที่จอดรถแบบอัตโนมัติมักจะมีเฉพาะกับโครงการที่พึ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่และในโครงการคอนโดที่เป็นระดับ Luxury Class เท่านั้น เนื่องจากมีราคาค่าติดตั้งที่สูงพอสมควร แต่หากเปรียบเทียบในเรื่องของความสะดวกสบายแล้ว บอกเลยว่าที่จอดรถอัตโนมัติหรือเรียกสั้นๆ ว่า Auto parking กินขาด เนื่องจากผู้พักอาศัยไม่ต้องวนหาที่จอด ไม่ต้องกลัวการเฉี่ยวชน และไม่ต้องกลัวรถหาย มีความปลอดภัยสูงกว่าการจอดรถแบบปกตินั่นเอง   

หวังว่าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จอดรถภายในโครงการคอนโดที่เราได้กล่าวไป คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกบ้านหรือผู้ที่กำลังจะซื้อคอนโดได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเช่า/ซื้อคอนโดคุณก็อย่าลืมไปสำรวจบริเวณที่จอดรถของทางโครงการว่าตรงกับที่ทางกฎหมายได้กำหนดหรือไม่ ? ถูกต้องตามหลักหรือเปล่า ? เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถในอนาคตนั่นเอง 

 

 

You May Also Like These Articles

Please Register your contact infomation and you’ll be contacted shortly.
Consult Real Estate Experts