BR shares happiness, shares kindness with children

 

 

BR ปันสุข ปันน้ำใจ ให้กับน้อง ๆ

 

           

 

              บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนสังคม จึงนำของใช้รวมถึงเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับน้อง ๆ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566
    

 

 


   
พร้อมส่งต่อความรัก และกำลังใจดี ๆ ด้วยการนำอาหารและขนม ไปมอบให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา  ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 และมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  จ.กรุงเทพมหานคร  ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา... 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ทั้งในรูปแบบของการบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้กับทางโรงเรียนและมูลนิธิฯ

 

You May Also Like These Articles