0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

RHYTHM Ratchada-Huaikhwang
BR Super Highlight
出售
出售 ฿ 5,050,000 出租 ฿ 25,000

46 平米

1 卧室 1 卫生间 北边 1 停车位
Life@Ratchada - Huaikhwang
BR Super Highlight
出售
出售 ฿ 3,450,000

41 平米

1 卧室 1 卫生间 东边 1 停车位
Life@Ratchada - Huaikhwang
BR Super Highlight
出售
出售 ฿ 3,550,000 出租 ฿ 17,000

40 平米

1 卧室 1 卫生间 西边 1 停车位
Ideo Ratchada-Huaykwang
BR Super Highlight
出售
出售 ฿ 3,900,000

47 平米

1 卧室 1 卫生间 北边 1 停车位
Life Ratchadapisek
BR Super Highlight
出售

Life Ratchadapisek

Huai Khwang
出售 ฿ 5,280,000 出租 ฿ 18,000

46.28 平米

2 卧室 1 卫生间 北边 1 停车位
RHYTHM Ratchada-Huaikhwang
出售
出售 ฿ 5,290,000 出租 ฿ 20,000

46 平米

1 卧室 1 卫生间 北边 1 停车位
Life@Ratchada - Huaikhwang
出售
出售 ฿ 3,999,000 出租 ฿ 16,000

46 平米

1 卧室 1 卫生间 东边 1 停车位
RHYTHM Ratchada-Huaikhwang
出售
出售 ฿ 8,500,000 出租 ฿ 32,000

65 平米

2 卧室 2 卫生间 西边 1 停车位
Life@Ratchada - Huaikhwang
出售
出售 ฿ 2,870,000 出租 ฿ 15,000

31 平米

1 卧室 1 卫生间 西边 1 停车位