เข้าชมล่าสุด

หน้าหลัก > ค้นหา

พาย บาย แสนสิริ

 • 45 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 13,200,000 ฿

ราคา/SQ.M 293,333 ฿

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

 • 44 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 7,710,000 ฿

ราคา/SQ.M 175,227 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 45 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 13,380,000 ฿

ราคา/SQ.M 297,333 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 45 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 12,840,000 ฿

ราคา/SQ.M 285,333 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 30 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 9,100,000 ฿

ราคา/SQ.M 303,333 ฿

บ้าน ปทุมวัน

 • 46 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 4,800,000 ฿

ราคา/SQ.M 104,348 ฿

ไอดีโอ คิว ราชเทวี

 • 34.5 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 7,420,000 ฿

ราคา/SQ.M 215,072 ฿

ไอดีโอ คิว ราชเทวี

 • 35 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 6,600,000 ฿

ราคา/SQ.M 188,571 ฿

ดิ แอดเดรส พญาไท

 • 51.5 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 9,270,000 ฿

RENT: 35,000 ฿

ราคา/SQ.M 180,000 ฿

โนเบิล รีเว้น

 • 33.35 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 6,300,000 ฿

ราคา/SQ.M 188,906 ฿

THE BANGKOK RESIDENCE

©Copyright