เข้าชมล่าสุด

หน้าหลัก > ค้นหา

แอชตัน อโศก

 • 38 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 40,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,053 ฿

แอชตัน อโศก

 • 34 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 32,000 ฿

ราคา/SQ.M 941 ฿

แอชตัน อโศก

 • 36.9 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 39,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,057 ฿

แอชตัน อโศก

 • 35 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 35,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,000 ฿

แอชตัน อโศก

 • 33.33 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 33,000 ฿

ราคา/SQ.M 990 ฿

ดิ เอส อโศก

 • 47 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 50,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,064 ฿

แอชตัน อโศก

 • 35 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 39,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,114 ฿

แอชตัน อโศก

 • 35 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 39,000 ฿

ราคา/SQ.M 1,114 ฿

วิลล่า อโศก

 • 90 SQ.M 

 • 2 Bed(s) 

 • 2 Bath(s) 


 • 2 Car(s) 

SALE: 15,000,000 ฿

RENT: 55,000 ฿

ราคา/SQ.M 166,667 ฿

วิลล่า อโศก

 • 86 SQ.M 

 • 2 Bed(s) 

 • 2 Bath(s) 


 • 2 Car(s) 

SALE: 12,730,000 ฿

RENT: 45,000 ฿

ราคา/SQ.M 148,023 ฿

THE BANGKOK RESIDENCE

©Copyright