เข้าชมล่าสุด

หน้าหลัก > ค้นหา

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

  • 26 SQ.M 

  • 0 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 15,000 ฿

ราคา/SQ.M 577 ฿

เอส วัน คอนโดมิเนียม

  • 33 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 14,000 ฿

ราคา/SQ.M 424 ฿

เอส วัน คอนโดมิเนียม

  • 33 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 12,000 ฿

ราคา/SQ.M 364 ฿

เอส วัน คอนโดมิเนียม

  • 46 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 18,000 ฿

ราคา/SQ.M 391 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 26 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 12,000 ฿

ราคา/SQ.M 462 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 26 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 10,000 ฿

ราคา/SQ.M 385 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 32.5 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 15,000 ฿

ราคา/SQ.M 462 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 32.5 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 15,000 ฿

ราคา/SQ.M 462 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 32.5 SQ.M 

  • 1 Bed(s) 

  • 1 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 15,000 ฿

ราคา/SQ.M 462 ฿

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

  • 52.1 SQ.M 

  • 2 Bed(s) 

  • 2 Bath(s) 


  • 1 Car(s) 

RENT: 25,000 ฿

ราคา/SQ.M 480 ฿

THE BANGKOK RESIDENCE

©Copyright