เข้าชมล่าสุด

หน้าหลัก > ค้นหา

มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ฯ

 • 27 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 18,000 ฿

ราคา/SQ.M 667 ฿

มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ฯ

 • 46 SQ.M 

 • 2 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 25,000 ฿

ราคา/SQ.M 543 ฿

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

 • 61 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 35,000 ฿

ราคา/SQ.M 574 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 30 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 25,000 ฿

ราคา/SQ.M 833 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 30 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 26,000 ฿

ราคา/SQ.M 867 ฿

พาย บาย แสนสิริ

 • 30 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 24,000 ฿

ราคา/SQ.M 800 ฿

ไอดีโอ คิว พญาไท

 • 40.68 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 25,000 ฿

ราคา/SQ.M 615 ฿

ดิ แอดเดรส พญาไท

 • 51.5 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

SALE: 9,270,000 ฿

RENT: 35,000 ฿

ราคา/SQ.M 180,000 ฿

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

 • 106.03 SQ.M 

 • 2 Bed(s) 

 • 2 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 45,000 ฿

ราคา/SQ.M 424 ฿

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

 • 60.89 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 35,000 ฿

ราคา/SQ.M 575 ฿

THE BANGKOK RESIDENCE

©Copyright