เข้าชมล่าสุด

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)
คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

ขาย 8,080,000 บาท
 • 60 SQ.M 
 • 2 Bed(s)
 • 1 Bath(s)
 • 1 Car(s)

รายละเอียด

Ref.Number : C1903010049สิ่งอำนวยความสะดวก

 •   Cable
 •   Fitness
 •   Internet
 •   Swimming
 •   Garden
 •   Parking

ตำแหน่ง

 

ห้องอื่นในโครงการเดียวกัน

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

 • 50 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 39,000 ฿

ราคา/SQ.M 780 ฿

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

 • 102 SQ.M 

 • 2 Bed(s) 

 • 2 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 82,000 ฿

ราคา/SQ.M 804 ฿

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

 • 40 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 28,000 ฿

ราคา/SQ.M 700 ฿

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

 • 40 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 28,000 ฿

ราคา/SQ.M 700 ฿

คอนโด สกายวอร์ค (เวลท์ส เรสซิเดนซ์)

 • 54 SQ.M 

 • 1 Bed(s) 

 • 1 Bath(s) 


 • 1 Car(s) 

RENT: 39,000 ฿

ราคา/SQ.M 722 ฿

THE BANGKOK RESIDENCE
คอนโดที่เช่าไกล้ MRT
ไฮไลท์คอนโด

©Copyright