My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

ที่ดิน แอเรีย สุขุมวิท 71
ที่ดิน แอเรีย สุขุมวิท 71
ที่ดิน แอเรีย สุขุมวิท 71
ที่ดิน แอเรีย สุขุมวิท 71

ที่ดิน แอเรีย สุขุมวิท 71

Ref.Number : L190810010

เช่า ฿ 150,000
เช่า ฿ 150,000

4000 ตร.ม. 

สตูดิโอ

0 ห้องน้ำ

-

รายละเอียด

 

แนวโน้มราคา

คำนวณการกู้สินเชื่อ

* หมายเหตุ :
ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ