My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

BR เยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ที่ให้โอกาศคนพิการฝึกอาชีพ
BR เยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ที่ให้โอกาศคนพิการฝึกอาชีพ

The Bangkok Residence เข้าเยี่ยมชมกิจการร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ซึ่งเป็นร้านที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่9
เพื่อให้โอกาสคนพิการมาฝึกอ
าชีพเพื่อที่จะให้มีรายได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต

โดยทีมงานได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของทางร้าน เพื่อดูว่าน้องๆได้เรียนประกอบอาชีพอะไรบ้าง
อาทิ การทำเบเกอรี่, ทำช็อกโกแลต, ชงกาแฟ, ทำงานโรงแรมและกำลังจะมีร้า
นอาหารในอนาคตอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือพัฒ
นาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการในอนาคตร่วมกัน

#Thebkkresidence #LivingwithCompassion #BRemployee

สังคมออนไลน์

ยอดนิยม