My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

รู้ไว้ใช่ว่า ภาษาดอกเบี้ย
รู้ไว้ใช่ว่า ภาษาดอกเบี้ย

รู้ไว้ใช่ว่า...ภาษาดอกเบี้

สืบเนื่องจากการที่ทางธอส. ได้จัดโครงการบ้านล้านหลังออกมา สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยมานั้น จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีคำศัพท์และตัวย่อที่น่าปวดหัวอยู่ 3 ตัว นั่นก็คือ MLR,MOR และ MRR ซึ่งเป็นอักษรย่อทางการเงินที่หลายธนาคารพาณิชย์ใช้กัน วันนี้ BR จะอธิบายอักษรย่อเหล่านี้ให้ทุกคนได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆเอง

เริ่มต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยก่อน อัตราดอกเบี้ยหลักๆเนี่ย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Fixed rate หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน อัตราดอกเบี้ยที่เก็บก็จะเป็นอีตราเดิม อีกประเภทคือ Floating rate หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตลาด และพวกตัวย่อทั้งหลายนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่หลายธนาคารใช้กัน 
- MLR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดี เป็นประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา ส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อทำธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาในการคืนเงินที่แน่นอน
- MOR คือ อัตราดอกเบี้ยเพื่อเงินเบิกเกินบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ การกู้เงินปะเภทนี้จะแตกต่างจากกู้โดยทั่วไปคือเป็นการกูเพื่อเอาเงินสด โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่เป็นการเบิกเงินสดโดยทางธนาคารจะจำกัดวงเงินตามเครดิตของผู้ขอกู้
- MRR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
แต่เนื่องจากแบงค์ชาติไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องมีเพียงแค่ 3 อัตราดอกเบี้ยนี้เท่านั้น ดังนั้นหลายธนาคารจะมีตัวย่ออื่น ๆอีกแล้วแต่ธนาคารนั้นๆ จะกำหนด เพียงแต่จะต้องกำหนดความหมายของอัตราดอกเบี้ยนั้นให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้กู้เกิดความเข้าใจผิด

หากใครที่ต้องการขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการกู้ต่าง ๆ BR ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่จะคอยช่วยและให้คำปรึกษาได้ และเราเต็มใจอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ทุกคนสามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง อย่าลังเลที่จะติดต่อเข้ามาคุยกับเรา ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะให้คำช่วยเหลือเสมอนะคะ

สังคมออนไลน์

ยอดนิยม

Copyright © 2019 All Rights Reserved.