My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ
ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

ขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขอเชิญชวนร่วมกันกับโครงการ "ปัน ปัน ปี5 ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ"ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น...แพ็คน้ำดื่ม อาหารแห...

BR เยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ที่ให้โอกาศคนพิการฝึกอาชีพ
BR เยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ที่ให้โอกาศคนพิการฝึกอาชีพ

The Bangkok Residence เข้าเยี่ยมชมกิจการร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ซึ่งเป็นร้านที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อให้โอกาสคนพิการมาฝึกอาชีพเพื่อที่จะให้มีรายได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอ...

BR ให้ความสำคัญกับพนักงาน ปลูกฝังสิ่งดีเริ่มจากภายในของตัวเราเอง
BR ให้ความสำคัญกับพนักงาน ปลูกฝังสิ่งดีเริ่มจากภายในของตัวเราเอง

The Bangkok Residence ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวดมนต์ ฝึกสมาธิและมีสติในทุกๆ วัน 5 ประโยชน์การสวดมนต์และฝึกสมาธิ ที่คุณคาดไม่ถึง! - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น - ช่วยเพิ่มทักษะของความเป็นผู...

BR ส่งเสริมให้พนักงาน เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
BR ส่งเสริมให้พนักงาน เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ

The Bangkok Residence พร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้ศึกษาดูงานบริการนอกสถานที่ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ สร้างพนักงานให้มี Empathy และ Compassion เพื่อส่งต่อบริการอันน่าจดจำให้กับล...

เจาะลึกอสังหาฯไทย อยู่หรือไป
เจาะลึกอสังหาฯไทย อยู่หรือไป

เจาะลึกอสังหาฯไทย อยู่หรือไป ในปี 2562 นี้ อสังหาฯในกรุงเทพฯ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านการชะลอตัว ในหลายๆภาค และซัพพลายใหม่อีกรวมถึงข้อกำหนดใหม่ที่จะประกาศใช้ในปีนี้ อาทิ การควบคุมสินเชื่อเ...

ยอดนิยม

Copyright © 2019 All Rights Reserved.