ทิศทางอสังหา 2566 ทำเลทองในอนาคต ตามแผนพัฒนา M-MAP 2 ในกรุงเทพเเละปริมณฑล

ทำเลทองในอนาคต สำหรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า ตามแผน M-MAP 2 เมื่อแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่ 2 ของ กรุงเทพและปริมณฑลประกาศออกมาแล้ว มีเส้นทางสายใหม่ 14 สาย ต่อขยายจากเส้นทางเดิม 11 เส้นทาง และ เส้นทางเดิม 8 เส้นทาง  รวม 33 เส้นทาง แบ่งระยะความเร่งด่วนในการพัฒนาเป็น 4 เส้นทาง คือ

1. A1 มีความจำเป็นพร้อมดำเนินการได้ทันที เป็นสายแดงส่วนต่อขยาย และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล
2. A2 เส้นทางที่มีความจำเป็นแต่ต้องเตรียมความพร้อม เป็นสายสีแดงส่วนต่อขยาย สายสีเขียวส่วนต่อขยาย และสายสีเทา
3. B เส้นทางที่มีศักยภาพ เช่น สายสีเทาเฟส 2 สายสีฟ้า สายสีแดงส่วนต่อขยาย สายสีเขียวส่วนต่อขาย สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
4. C เป็นระบบ Feeder จะเป็นรถ Tram ทั้งหมด 

เมื่อพัฒนารถไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะมีระยะทางทั้งสิ้น 553 กิโลเมตร ครอบคลุมการเดินทาง 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร โดยเปิดบริการไปแล้ว 211 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 135 กิโลเมตร และ รอดำเนินการตามขั้นตอน 207 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้การเดินทางของประชาชนใน 6 จังหวัดดังกล่าว เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชยกรรม ต่อเนื่องกันไปอีกเป็นลูกโซ่
 


 

แผนการประกาศผังเมืองใหม่ กทม. ซึ่งคาดว่าจะใช้ในปี 2568 นั้นได้ ประเมินผลจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งที่เปิดบริการไปแล้ว 211 กิโลเมตร และที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดประโยชน์ใช้สอย และทิศทางของการพัฒนาเมือง ซึ่งต่างจากผังเมืองฉบับปัจจุบันเป็นอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดคือ การเพิ่มพื้นที่สีเหลือง (พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) พื้นที่สีส้ม (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง) พื้นที่สีน้ำตาล (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก) และพื้นที่สีแดง (ประเภทพาณิชยกรรม) แถมยังเพิ่มโบนัสในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองใหม่ให้โบนัสอีกไม่เกิน 20%

โดยมีเงื่อนไขสร้างสะพาน-สร้างทางจักรยาน-สร้างทางสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใช้ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ก็ให้โบนัสไม่เกิน 20% โดยมีเงื่อนไขสร้างพื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะ – ที่อยู่อาศัยราคาถูก – มีที่เก็บกักน้ำฝน – อาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 

ดังนั้น เป็นที่คาดหมายกันได้เลยว่า ในอนาคตทำเลใน 6 จังหวัดนี้ ที่มีแนวรถไฟฟ้าผ่าน และผังเมืองเปลี่ยนไปในทางบวก เช่น เดิมจากพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากสีเหลืองเป็นสีส้ม จากสีส้มเป็นสีน้ำตาล และจากสีน้ำตาลเป็นสีแดง ทำเลเหล่านี้จะกลายเป็นทำเลทองที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นที่ต้องการของนักลงทุนซื้อที่ดินเก็งกำไร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอย่างแน่นอน
 

ใครไม่อยากพลาดรถไฟสายอนาคต โอกาสการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษ ลองเอาแผน M-Map2 มากางซ้อนทับกับผังเมือง กทม.ที่จะประกาศใช้ปี 2568 นี้ดู ก็จะพบมหาขุมทรัพย์ล้ำค่าอย่างแน่นอน แต่ถ้าบอก กทม.ที่ดินแพงเหลือเกิน จับต้องไม่ไหวแล้ว อีก 5 จังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ราคายังย่อมเยาจับต้องได้อยู่ ก็อย่าลืมเช็คผังเมืองแต่ละจังหวัดให้ละเอียดรอบคอบด้วยละกันครับ “ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” ครับ งานนี้
 

THE BANGKOK RESIDENCE
"Real Estate for Happiness"

Contact us now
Call Center : 1319
Line @bkkresidence