0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ
ขาย
ขาย ฿ 4,990,000 เช่า ฿ 18,000

48.63 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ
ขาย
ขาย ฿ 5,080,000 เช่า ฿ 18,000

52 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ
ขาย
ขาย ฿ 7,150,000 เช่า ฿ 25,000

55 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เอ็กซ์ที พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 5,690,000

42 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เอ็กซ์ที พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 7,830,000

41.75 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เอ็กซ์ที พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 7,550,000

40.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ