0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

ไอดีโอ คิว พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 6,620,000 เช่า ฿ 21,000

40.47 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 6,800,000 เช่า ฿ 20,000

40.74 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 12,960,000

62.07 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
ขาย
ขาย ฿ 16,500,000

76.19 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
ขาย
ขาย ฿ 16,890,000 เช่า ฿ 40,000

76 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
ขาย
ขาย ฿ 16,900,000 เช่า ฿ 50,000

67.77 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เอ็ม พญาไท
ขาย

เอ็ม พญาไท

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 7,900,000 เช่า ฿ 20,000

44.06 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เอ็ม พญาไท
ขาย

เอ็ม พญาไท

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 9,100,000 เช่า ฿ 25,000

49.03 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เอ็ม พญาไท
ขาย

เอ็ม พญาไท

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 8,090,000 เช่า ฿ 28,000

43.07 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย เอลีท พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 11,190,000

106.03 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย เอลีท พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 8,350,000

60.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย เอลีท พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 11,390,000 เช่า ฿ 35,000

94.03 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว ราชเทวี
ขาย
ขาย ฿ 5,300,000 เช่า ฿ 15,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว ราชเทวี
ขาย
ขาย ฿ 5,750,000 เช่า ฿ 17,000

33.88 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว ราชเทวี
ขาย
ขาย ฿ 8,100,000

47.17 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
ขาย

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 8,300,000 เช่า ฿ 22,000

29.6 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
ขาย

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 14,840,000

54.5 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
ขาย

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาย ฿ 11,760,000 เช่า ฿ 32,000

44 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ปทุมวัน รีสอร์ท
ขาย
ขาย ฿ 6,390,000

60.06 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ปทุมวัน รีสอร์ท
ขาย
ขาย ฿ 6,700,000

74.67 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ปทุมวัน รีสอร์ท
ขาย
ขาย ฿ 5,300,000

59.78 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ดิ แอดเดรส พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 12,000,000 เช่า ฿ 28,000

64 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ดิ แอดเดรส พญาไท
ขาย
ขาย ฿ 10,300,000 เช่า ฿ 28,000

61 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
โนเบิล รีเวนต์
ขาย
ขาย ฿ 6,960,000

49 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
โนเบิล รีเวนต์
ขาย
ขาย ฿ 5,550,000 เช่า ฿ 16,000

33 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ