The Bangkok Residence joins with Khwan Silk Craft to organize a special gift for customers.

"The Bangkok Residence" ร่วมกับ "Khwan Silk Craft" ชุมชนช่างฝีมือทอผ้าไทยที่หาได้ยาก จัดของขวัญสุดพิเศษที่มีชิ้นเดียวในโลก มอบให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุข

“The Bangkok Residence” ขอเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุข ที่พร้อมเชิดชู และสนับสนุนผลงานจากช่างฝีมือชาวไทยและงานหัตถศิลป์ไทยอันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป ด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษ เป็นผ้าไหมแท้อเนกประสงค์ จากแบรนด์ “Khwan Thai Silk Craft” แบรนด์ผ้าไหมคราฟต์จากชุมชนเมืองเก่าจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบสีสันและลวดลายเพื่อเป็น Signature สำหรับ The Bangkok Residence โดยเฉพาะ เรียกได้ว่าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติและการถักทอด้วยมือ เกิดเป็นของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เพื่อมอบเป็น Premium Gift ในช่วงเทศกาล แทนคำขอบคุณและคำอวยพรให้กับลูกค้าคนพิเศษให้สนับสนุนกันต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

You May Also Like These Articles